Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O szkole

XXX Liceum Ogólnokształcące
im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego
w Krakowie

REKRUTACJA  2023/2024
  
 
KLASY   TANECZNO - TEATRALNE
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

• język polski,
• język angielski,
• do wyboru: geografia, historia, biologia.

Przedmioty dodatkowe:
• wiedza o tańcu,
• zajęcia taneczne.

Klasa realizuje innowacyjny program – kształcenie w zakresie teatru tańca współczesnego.

Cotygodniowe obowiązkowe zajęcia obejmują:
• taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki taneczne,
• zajęcia aktorskie,
• wiedzę o tańcu i historię tańca,
• w kolejnych latach nauki: choreografia.
Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem ROCZNYM, a w klasie czwartej POKAZEM DYPLOMOWYM.

Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach humanistycznych:
• aktorstwo, reżyseria, aktor teatru tańca - w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej,
• wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, zarządzanie kulturą i 
   mediami, muzykologia, ochrona dóbr kultury, komparatystyka, amerykanistyka, europeistyka - na
   Uniwersytecie Jagiellońskim,

• wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa - w Akademii Wychowania Fizycznego

 

 Zakwaterowanie: 

W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z:
Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 os. Szkolne 17 i 19,
Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 ul. Ułanów 21a oraz
Internatu przy Zespole Szkół nr 1 ul. Ułanów 5.
 
Imprezy dla klasy taneczno - teatralnej:

  1. Obozy taneczno - teatralne ( współpraca z Teatrem Witkacego w Zakopanem). 
  2. Udział w cyklicznych imprezach tanecznych, np.  Krakowskie Spotkania Baletoffowe, koncerty ku czci wybitnych pedagogów tańca, np. prof. J. Strzembosza.
  3. Udział w konkursach tanecznych.
  4. Wyjścia na warsztaty taneczne, do teatru i opery. 
 
KLASY  OGÓLNO - INTEGRACYJNE 
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski,
• język angielski,
• do wyboru: geografia, biologia, historia.

Przedmiot dodatkowy:
• podstawy psychologii i pedagogiki.

Klasa liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnościami. Program i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum.

Uczniowie z niepełnosprawnościami są  przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, pozostali kandydaci na ogólnych
warunkach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, serdecznością oraz wrażliwością społeczną.

Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię PP mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz rehabilitacji, która jest prowadzona przez specjalistę rehabilitacji ruchowej.
 
Realizowane przedmioty i inne zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności dla dalszego kształcenia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, społecznych oraz pielęgniarskich
we wszystkich uczelniach wyższych.
 

KLASA TURYSTYCZNO - JĘZYKOWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski,
• język angielski,
• geografia.

Oferta klasy skierowana do uczniów, którzy lubią aktywny tryb życia, zainteresowanych nauką języków obcych i różnymi formami turystyki.

Zajęcia programowe będą obejmować :
• doskonalenie znajomości drugiego języka obcego: francuskiego lub niemieckiego,
• wyjazdy krajowe i zagraniczne,
• wymianę kulturową młodzieży ( Francja, Niemcy ),
• turystykę kwalifikowaną (np. wyjazdy narciarskie, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki górskie),
• warsztaty poświęcone kompetencjom przewodnika i pilota wycieczek,
• uczestnictwo w imprezach kulturalnych o charakterze cyklicznym i okolicznościowym,
• tworzenie dokumentacji fotograficznej.

Profil turystyczno-językowy klasy umożliwi uczniom kształcenie w zawodach takich jak:
organizator turystyki i rekreacji,
tłumacz języków obcych

 

KLASA EKONOMICZNO - MENEDŻERSKA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka,
• geografia,
• język angielski.

Przedmiot dodatkowy:
• historia i społeczeństwo

Dodatkowo w ciągu roku szkolnego (60 godzin) w budynku naszego XXX LO będą prowadzone zajęcia przez wykwalifikowaną kadrę UEK.

Realizowane przedmioty to: ekonomia menedżerska, przywództwo strategiczne, zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz matematyka w naukach i zarządzaniu.

Absolwent klasy o profilu ekonomiczno-menedżerskim będzie posiadał nie tylko bogatą wiedzę, ale także umiejętności, które przydadzą się praktycznie w czasie studiów czy w pracy zawodowej.

Edukacja w tej klasie przygotowuje przede wszystkim do podjęcia studiów na kierunkach ekonomiczno-społecznych, prawniczych; politechnicznych lub uniwersyteckich.

Absolwenci tego profilu będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów szczególnie na kierunkach ekonomiczno – społecznych, prawniczych, kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich.

 

Data dodania: 2023-10-09 14:58:33
Data edycji: 2024-02-01 21:01:07
Ilość wyświetleń: 778

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny
Więcej informacji

Kalendarz

Dokumenty do pobrania

Dokumenty i przydatne pliki
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej