Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klasy w roku szkolnym 2024/25

Klasy: 

taneczno-teatralna/oddział sportowy

turystyczno-językowa

humanistyczna z elementami psychologii (integracyjna)

ogólna z promocją zdrowia (integracyjna)


**************************

 

 

 

Klasa taneczno-teatralna/oddział sportowy

 

Link do zapisów na egzamin predyspozycji tanecznych 

https://forms.gle/tkTD3eCFXpWc6G6LA

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • język angielski,
 • biologia.

Klasa realizuje  program nauczania tańca w ramach obowiązkowych zajęć i w cyklu kształcenia to: techniki taneczne,taniec klasyczny, taniec towarzyski, taniec współczesny,wiedza o tańcu i historia tańca,choreografia tańca współczesnego oraz zajęcia aktorskie.

 

Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem ROCZNYM, a w klasie czwartej POKAZEM DYPLOMOWYM.

Drugi język obcy do wyboru: język francuski lub język niemiecki.

Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach humanistycznych:

 • aktorstwo, reżyseria, aktor teatru tańca, 
 • wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, zarządzanie kulturą
  i mediami, muzykologia, ochrona dóbr kultury, komparatystyka, amerykanistyka, europeistyka,
 • wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa,taniec w kulturze fizycznej.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

                       polski, matematyka, j. angielski, biologia.Klasa turystyczno-językowa

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 • język polski, 
 • angielski,
 • geografia.

 

Oferta klasy skierowana do uczniów, którzy lubią aktywny tryb życia, zainteresowanych nauką języków obcych i różnymi formami turystyki.

 

Zajęcia programowe będą obejmować :

 • doskonalenie znajomości drugiego języka obcego: francuskiego lub niemieckiego,
 • wyjazdy krajowe i zagraniczne,
 • wymianę kulturową młodzieży (Francja, Niemcy),
 • turystykę kwalifikowaną (np. wyjazdy narciarskie, w tym z instruktorem narciarstwa z Liceum, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki górskie),
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych o charakterze cyklicznym i okolicznościowym,
 • wizyty w muzeach i udział w spacerach monograficznych prowadzonych przez przewodników miejskich
  i innych nauczycieli Liceum.

 

Profil turystyczno-językowy klasy umożliwi uczniom kształcenie w zawodach takich jak:

 • organizator turystyki i rekreacji
 •  tłumacz języków obcych.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

                       polski, matematyka, j. angielski, geografia.

 

 


Klasa humanistyczna z elementami psychologii (integracyjna)Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia.

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy: psychologia społeczna z pedagogiką.

 

Zajęcia programowe będą obejmować także cykliczny udział w warsztatach i projektach doskonalących kompetencje prospołeczne. W ramach obowiązkowych przedmiotów: filozofia.

 

Realizowane przedmioty i inne zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności dla dalszego kształcenia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, społecznych we wszystkich uczelniach wyższych.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
                  j. polski, matematyka, j. angielski, historia.

 

Klasa ogólna z promocją zdrowia (integracyjna)

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • język angielski,
 • biologia.

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy: promocja zdrowia.

 

Zajęcia programowe będą obejmować także cykliczny udział w akcjach i  projektach doskonalących kompetencje prospołeczne.

Realizowane przedmioty i inne zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności dla dalszego kształcenia na kierunkach społecznych, pielęgniarskich, innych pomocowych we wszystkich uczelniach wyższych.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
                  j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.Informacje ogólne - dotyczą
obu oddziałów integracyjnych:Drugi język obcy do wyboru: język francuski lub język niemiecki.

Klasa liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnościami. 

Program i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum.

Uczniowie z niepełnosprawnościami są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy ze Szkolną Komisją Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, pozostali kandydaci na ogólnych warunkach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, serdecznością oraz wrażliwością społeczną.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjne. Uczniowie mogą również uczęszczać na rehabilitację, która jest prowadzona przez specjalistę rehabilitacji ruchowej na terenie szkoły. 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 - Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 30 stycznia 2024 roku

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2024-05-20 15:00:17
Ilość wyświetleń: 7678

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny
Więcej informacji

Kalendarz

Dokumenty do pobrania

Dokumenty i przydatne pliki
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej