dziennik elektroniczny

Historia liceum

XXX Liceum Ogólnokształcące powstało na mocy uchwały nr XII/141/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 1995 r. Dyrektorem Szkoły została pani mgr Maria Smoleń. 1 września 1994 r. naukę rozpoczęła grupa ok. 80 uczniów. Powołano wówczas Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, w skład którego oprócz XXX Liceum Ogólnokształcącego weszła też Szkoła Podstawowa nr 52.

 

Od 1 września 1995 r. stanowisko Dyrektora Szkoły na okres 10 lat objęła pani mgr inż. Maria Dobrowolska. Kolejną kadencję od 1 września 2006 roku funkcję Dyrektora szkoły pełniła mgr Anna Gąsiorek.

 

Od 1 września 2011roku placówką kieruje pani mgr Ewa Dziekan.

 

17 czerwca 2004 roku szkole zostało nadane imię Św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego. Uroczystą Mszę podczas uroczystości celebrował ks. kard. Franciszek Macharski. Co roku w czerwcu obchodzimy Święto Patrona szkoły.

 

W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęła w szkole naukę klasa o profilu wojskowym, a we wrześniu 2002 roku powstała pierwsza klasa integracyjna.

 

W roku 2010/2011 rozpoczęliśmy nabór do klasy z innowacyjnym programem taneczno-teatralnym, realizującą projekt „U wrót Terpsychory”.

 

Szkoła od początku istnienia ulegała ciągłym przeobrażeniom. Modernizowano bazę, unowocześniano pracownie. 23 kwietnia 1998 odbyło się uroczyste otwarcie strzelnicy sportowej. W 2007 roku przeprowadzono modernizację budynków szkoły, w ramach której wymieniono wszystkie okna i drzwi. 25 kwietnia 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Wstęgę przecięła wiceprezydent Miasta Krakowa Pani Elżbieta Lęcznarowicz. W styczniu 2010 roku uczniowie mogli korzystać z boiska przykrytego halą pneumatyczną. Od września 2011 zaczęła funkcjonować sala taneczna.

 

XXX Liceum Ogólnokształcące jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Dzielnicy nr XIV.

 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05