dziennik elektroniczny

Oferta edukacyjna

 
XXX Liceum Ogólnokształcące
REKRUTACJA  2018/2019
  
KLASA A   TANECZNO - TEATRALNA
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, historia, biologia
Przedmioty dodatkowe: 
• wiedza o tańcu  
• zajęcia taneczne
Klasa realizuje innowacyjny program - kształcenie w zakresie teatru tańca współczesnego.
Cotygodniowe obowiązkowe zajęcia obejmują: 
• taniec współczesny, taniec klasyczny,  techniki taneczne, 
• zajęcia aktorskie,
• wiedzę o tańcu  i historię tańca,
• w kolejnych latach nauki: choreografię.
Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem dyplomowym.
 
Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach humanistycznych: 
->> aktorstwo, reżyseria, aktor teatru tańca - w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
->> wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, zarządzanie kulturą i mediami, muzykologia, ochrona dóbr kultury, komparatystyka, amerykanistyka, europeistyka - na Uniwersytecie Jagiellońskim
->> wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa - w Akademii Wychowania Fizycznego.
 
Zakwaterowanie:
W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z:  Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego przy ul. Ułanów 21A, Internatu Zespołu Szkół nr 1 , Internatu  przy ul. Ułanów 9, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 mieszczącej się w Krakowie na ulicy Grochowej 23.
 
Imprezy dla klasy taneczno - teatralnej:
1.  Obozy taneczno - teatralne ( współpraca z Teatrem Witkacego w Zakopanem). 
2.  Udział w cyklicznych imprezach tanecznych, np.  Krakowskie Spotkania Baletoffowe, 
     koncerty ku czci wybitnych pedagogów tańca, np. prof. J. Strzembosza. 
3.  Udział w konkursach tanecznych.
4.  Wyjścia na warsztaty taneczne, do teatru i opery. 
 
KLASA B  INTEGRACYJNA 
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, biologia, historia
Przedmiot dodatkowy:
• podstawy psychologii i pedagogiki.
 
Klasa liczy 15 - 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Program i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum. 
Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, pozostali adepci na ogólnych warunkach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, serdecznością oraz wrażliwością społeczną.
Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię PPP mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz rehabilitacji, która prowadzona jest przez specjalistę rehabilitacji ruchowej.
Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na większości kierunków psychologicznych, pedagogicznych oraz pielęgniarskich na wszystkich krakowskich uczelniach wyższych.
 
KLASA C   OGÓLNA
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• do wyboru język francuski, język niemiecki.
Przedmioty dodatkowe:
WOS, zajęcia kulturowe rozwijające wiedzę i zainteresowania o angielskim obszarze językowym.
Dodatkowo proponujemy wyjścia i wycieczki w języku angielskim poparte zajęciami edukacyjnymi, spotkania z native speakerami, obóz językowy, a dla chętnych wycieczki zagraniczne.
Tematyka zajęć na zajęciach kulturowych w tej klasie jest atrakcyjna dla wszystkich miłośników języka i kultury krajów anglojęzycznych.
Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach:
amerykanistyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, relacje międzykulturowe.
Dziennik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

archiwum