dziennik elektroniczny

Oferta edukacyjna

 
XXX Liceum Ogólnokształcące
REKRUTACJA  2023/2024
  
KLASY   TANECZNO - TEATRALNE
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, historia, biologia
Przedmioty dodatkowe: 
• wiedza o tańcu  
• zajęcia taneczne
Klasa realizuje innowacyjny program - kształcenie w zakresie teatru tańca współczesnego.
Cotygodniowe obowiązkowe zajęcia obejmują: 
• taniec współczesny, taniec klasyczny,  techniki taneczne, 
• zajęcia aktorskie,
• wiedzę o tańcu  i historię tańca,
• w kolejnych latach nauki: choreografię.
Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem dyplomowym.
 
Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach humanistycznych: 
->> aktorstwo, reżyseria, aktor teatru tańca - w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
->> wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, zarządzanie kulturą i mediami, muzykologia, ochrona dóbr kultury, komparatystyka, amerykanistyka, europeistyka - na Uniwersytecie Jagiellońskim
->> wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa - w Akademii Wychowania Fizycznego.
 
Zakwaterowanie: 
W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z: Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 os. Szkolne 17 i 19, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 ul. Ułanów 21a oraz Internatu przy Zespole Szkół nr 1 ul. Ułanów 5.

link do strony internetowej Bursy nr 2 na os. Szkolnym: https://bsp2.pl/pl/
 
Imprezy dla klasy taneczno - teatralnej:
1.  Obozy taneczno - teatralne ( współpraca z Teatrem Witkacego w Zakopanem). 
2.  Udział w cyklicznych imprezach tanecznych, np.  Krakowskie Spotkania Baletoffowe, 
     koncerty ku czci wybitnych pedagogów tańca, np. prof. J. Strzembosza. 
3.  Udział w konkursach tanecznych.
4.  Wyjścia na warsztaty taneczne, do teatru i opery. 
 
KLASY  OGÓLNO - INTEGRACYJNE 
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, biologia, historia
Przedmiot dodatkowy:
• podstawy psychologii i pedagogiki.
 
Klasa liczy 15 - 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Program i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum. 
Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, pozostali adepci na ogólnych warunkach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, serdecznością oraz wrażliwością społeczną.
Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię PPP mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz rehabilitacji, która prowadzona jest przez specjalistę rehabilitacji ruchowej.
Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na większości kierunków psychologicznych, pedagogicznych oraz pielęgniarskich na wszystkich krakowskich uczelniach wyższych.
 
KLASY   EKONOMICZNO - MENEDŻERSKIE
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• geografia
• język angielski
Przedmiot dodatkowy:
• historia i społeczeństwo

Dodatkowo będą prowadzone zajęci przez wykwalifikowaną kadrę naukową UEK, ale w budynku naszego XXX LO z takich przedmiotów jak:
• ekonomia menedżerska
• przywództwo strategiczne
• zarządzanie strategiczne i operacyjne
• Matematyka w naukach i zarządzaniu
w ilości 60 godzin w ciągu roku szkolnego.
Absolwenci tego profilu będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów szczególnie na kierunkach ekonomiczno - społecznych, prawniczych, politechnicznych i uniwersyteckich.
 
 
KLASA TURYSTYCZNO- JĘZYKOWA

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:·
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:·        
 • język polski·        
 • język angielski
Do wyboru:
 • język francuski,
 • język niemiecki 
Zajęcia programowe obejmują:·          
 • naukę w stopniu rozszerzonym z języka angielskiego, ale także do wyboru: j.niemieckiego i j.francuskiego,·         
 • udział w obozach językowych np. Euroweek,·         
 • wyjazdy krajoznawcze w kraju i zagranicą,·         
 • wymianę kulturową młodzieży głównie z Francji i Niemiec – wyjazdy, spotkania z młodzieżą zagraniczną przyjeżdżającą do Krakowa,·         
 • prowadzenie korespondencji w języku obcym z młodzieżą, ·         
 • turystykę kwalifikowaną: wyjazdy narciarskie, wycieczki rowerowe, piesze wędrówki górskie,·         zwiedzanie Krakowa,·         
 • warsztaty z elementami pracy przewodnika i pilota wycieczek,·         
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych o charakterze cyklicznym i okolicznościowym /  wystawy/ wernisaże, targi turystyczne, spotkania autorskie,·         
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej, organizowanie wystaw fotograficznych.  
Profil turystyczno- językowy klasy umożliwi uczniom wszechstronne przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w zawodach takich jak: organizator turystyki i rekreacji, tłumacz języków obcych, przewodnik lub pilot wycieczek czy lektor języka obcego. 

 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05