dziennik elektroniczny

IMEP&SUN digital edition3, 4 oraz 12, 13 kwietnia z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Dziekan-Feliksiak został zrealizowany projekt IMEP&SUN digital edition – Międzynarodowy Model Parlamentu Europejskiego w wersji online. Naszą Szkołę godnie reprezentowali Miłosz Buras z klasy 2C i Szymon Buras z klasy 3D. Warsztaty odbywały się w szkolnej bibliotece i w całości realizowane w języku angielskim. Sesja poprzedzona była kilkumiesięcznymi przygotowaniami poprzez analizy dokumentów i artykułów oraz spotkań online związanych z Parlamentem Europejskim.  Uczestnicy projektu zajmowali się problemami energii nuklearnej, regulacjami związanymi z budownictwem oraz projektami regionalnymi. Analizowali propozycje ustaw, artykuły i na ich podstawie zgłaszali własne propozycje pisemnie i ustnie. Miłosz i Szymon byli liderami międzynarodowej grupy uczestników projektu – wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, brali czynny udział w symulacji prac Parlamentu Europejskiego wykazując się nie tylko wysokim poziomem wiedzy i umiejętności merytorycznych, ale również reprezentowali wysoki poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.Miłosz Buras uzyskał również zaszczytny tytuł Best European Deputy – Najlepszy Europejski Parlamentarzysta.
Opiekunami projektu były nauczycielki języka angielskiego –p. Ewa Gryszka i p. Małgorzata Połomska.
 
galeria


17 kwietnia 2023
Aleksandra Maciejewska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05