dziennik elektroniczny

Ślubowanie klas pierwszych16 listopada w XXX LO odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Naszą uroczystość uświetnili liczni goście, którzy przybyli do szkoły. Całość poprowadziła Pani Małgorzata Gauza. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, która w swoim przemówieniu powitała Gości, całą społeczność XXX LO, a w szczególności uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Wśród gości znaleźli się: p. Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, płk. Andrzej Galicki - żołnierz, weteran, pisarz, płk. Sławomir Galicki - żołnierz, pisarz, przyjaciel naszej szkoły, Radni Dzielnicy XIV: Anna Moksa, Anna Brydniak oraz p. Maria Dobrowolska - była Dyrektor naszego Liceum. Pani Dyrektor wręczyła również Medale Św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego osobom, które szczególnie zasłużyły się dla szkoły: p. Annie Korfel-Jasińskiej oraz płk. Sławomirowi Galickiemu.
Najważniejszym punktem wydarzenia było wygłoszenie Roty Ślubowania przez przedstawicieli uczniów klas pierwszych. Następnie Pani Dyrektor wraz z organizatorką konkursu o Patronie Szkoły- p. Mariolą Madejską wręczyły dyplomy i nagrody zwycięzcom tego konkursu. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Pani Dyrektor przekazała symboliczne upominki dla klas pierwszych. 
Imprezę zakończyły różnorodne prezentacje recytatorskie, wokalne i taneczne przygotowane przez uczniów klas pierwszych.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w galerii.


27 listopada 2022
Aleksandra Maciejewska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05