dziennik elektroniczny

MATURA 2023Podczas egzaminu maturalnego w 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:
 
I. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
II. czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
  4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)
Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy ‎przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej (języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego) i uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej. Dodatkowo należy przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).
 
Termin główny egzaminów: 4-23 maja 2023
Termin dodatkowy: 1-19 czerwca 2023
Termin poprawkowy: 21-22 sierpnia 2023
 
W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych. Dokładne informacje na temat wymagań egzaminacyjnych dostępne są w informatorach oraz aneksach 2023 i 2024.
 
Szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego 2023 dostępne są na stronie CKE.
 13 listopada 2022
Aleksandra Maciejewska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05