dziennik elektroniczny

Wycieczki klasy 1G 

We wrześniu klasa 1G, turystyczno-językowa odbyła dwie, bardzo ciekawe, wymagające aktywności wycieczki. 
Do PODGÓRZA oraz do CENTRUM EDUKACJI LOTNICZEJ w Porcie Lotniczym w Balicach.
Podczas pierwszej z nich  uczniowie spojrzeli na Kraków ze szczytu kopca Kraka, zajrzeli na Stary Cmentarz Podgórski , poznali historię najmniejszego kościółka krakowskiego pw. Św. Benedykta a na koniec  spenetrowali pod okiem przyrodnika kamieniołom Libana. Miejsce naznaczone okrutną historią.
To tu w czasie II wojny światowej, od 15 kwietnia 1942 roku do 22 lipca 1944 roku znajdował się karny obóz pracy dla młodych ludzi utworzony przez Niemców. W 1993 na terenie dawnego obozu wykonywano zdjęcia do scen obozowych filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Do dzisiaj pozostały w wielu miejscach fragmenty scenografii / droga z macew, ogrodzenie, wieże strażników/.
Kamieniołom Libana, decyzją Rady Miasta stanie się wkrótce użytkiem ekologicznym ze względu na niebywałą różnorodność roślinności drzewiastej, siedlisk wodnych a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz ciekawych form skalnych.
Natomiast druga wycieczka to pobyt w CENTRUM EDUKACJI LOTNICZEJ, gdzie młodzież uczestniczyła  w warsztatach „Turystyka w lotnictwie” oraz „Tanie latanie”. Uczniowie opracowywali m.in. oferty tanich lotów  zagranicznych, pobytu oraz wyżywienia wraz z ofertą kulturalną podczas pobytu na miejscu.
Było to bardzo ciekawe i inspirujące  doświadczenie dla młodych ludzi.

 25 września 2022
Małgorzata Gauza
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05