dziennik elektroniczny

Hala widowiskowo-sportowaPrzy XXX Liceum Ogólnokształcącym na os. Dywizjonu 303 ma powstać nowy obiekt sportowy wyposażony w elementy sceniczne, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja przewiduje również budowę boiska ze sztuczną trawą i bieżni. 
Zarząd Infrastruktury Sportowej niedawno ogłosił przetarg na budowę. Hala widowiskowo-sportowa w Czyżynach ma powstać na terenie szkoły i być połączona z istniejącym budynkiem placówki, który pochodzi z przełomu lat 70. i 80. Nowy obiekt został podzielony na dwa segmenty: jednokondygnacyjny budynek hali z antresolą i dwukondygnacyjna część z szatniami, pomieszczeniami zaplecza i antresolą.
Sala o długości 44,6 m, szerokości 23 m i wysoka na 7,1 m ma mieć podłogę wykończoną desek litą z klonu. Zamontowane kotary umożliwią jej podział na trzy mniejsze części. Wzdłuż dłuższego boku sali (strona wschodnia) została zlokalizowana antresola, która pełnić będzie rolę widowni (256 miejsc). Pod widownią znajdzie się magazyn sprzętu sportowego i scenicznego: podesty modularne do ułożenia sceny, oświetlenie, nagłośnienie.
W ofercie szkoły jest nauka w klasach taneczno-teatralnych, więc taka funkcja umożliwi odpowiednie kształcenie i prezentowanie efektów pracy uczniów.


10 kwietnia 2022
Janusz Gąsiorek
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05