dziennik elektroniczny

O naszym Pokazie piszą...O naszym Pokazie Dyplomowym można przeczytać na stronie Rady Miasta Krakowa, portalu. Krakow.pl oraz stronie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Poniżej linki do artykułów.
https://www.facebook.com/RadaMiastaKrakowa

https://www.krakow.pl/aktualnosci/257928,30,komunikat,taneczne_pokazy_dyplomowe.html?_ga=2.65104814.1861093739.1646643883-1888477609.1630916181&fbclid=IwAR2-AMW375pYPNgsJDV0aCS7YkwkuECuQgkEhkNUgI5D8tI9zjr0fN6KlhE
 
https://www.facebook.com/hashtag/przewodnicz%C4%85cyrmk


09 marca 2022
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05