dziennik elektroniczny

Konkus plastyczny na Świąteczną Kartkę BożonarodzeniowąSerdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową.
Cele konkursu:
• Rozwijanie zdolności plastycznych.
• Pobudzanie aktywności twórczej.
• Wykonanie ilustracji z motywami odwołującymi się do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia, takich jak: wigilia, choinka, szopka, kolędnicy.
Uczestnicy konkursu: Konkurs jest adresowany do uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną kartkę świąteczną w formacie A5, własnego projektu, wykonaną na bloku technicznym dowolną techniką plastyczną (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanka, techniki mieszane itp.). W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Prace należy oddać do 17 grudnia 2021 roku - do p. Moniki Grelowskiej oraz p. Moniki Kobos.
Ocena prac: Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• oryginalność
• pomysł
• estetyka
• zrozumienie tematu.
Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2021 roku.02 grudnia 2021
Monika Kobos
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05