dziennik elektroniczny

Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na na konferencji w MCDN24 listopada Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak wzięła udział w konferencji zorganizowanej pod Patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zaproszenie Pana dyrektora dr Łukasza Cieślika oraz Pani wicedyrektor Małgorzaty Dutki-Muchy. Gościem specjalnym wydarzenia był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł Pawlak, a udział w niej wzięli również: profesor Jan Duda - przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małopolska Wicekurator Oświaty - Pani Halina Cimer, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego - Pani Dorota Skwarek i Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki.
Konferencja naukowa dotyczyła dobrostanu dzieci i młodzieży w aspekcie środowiska szkolnego. Celem konferencji stało się motto: „Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży”. Podczas paneli dyskusyjnych podejmowane były próby odpowiedzi na następujące pytania: Jak można ocenić jakość życia współczesnych dzieci i młodzieży? W jaki sposób rozwijać mocne strony dziecka? Które obszary życia dzieci i młodzieży są problematyczne i wymagają interwencji i wsparcia dorosłych? Czy polska szkoła jest środowiskiem przyjaznym? Jaka jest rola dorosłych: rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania? Uczestnicy wydarzenia podjęli refleksję nad aktualną kondycją polskiej szkoły oraz zaprezentowali jej mocne strony i wskazali obszary do poprawy. W trakcie konferencji dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprezentował wnioski i rekomendacje z „Ogólnopolskiej diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży” – badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku.27 listopada 2021
Anna Słowik
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05