dziennik elektroniczny

Dzień Otwarty   18 listopada odbył się pierwszy z tym roku szkolnym wirtualny Dzień Otwarty naszego Liceum poprzez aplikację ZOOM z udziałem monitora All-In-One, która pozwoliła połączyć się nam z wieloma osobami w różnych częściach Polski.
Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, która zaprezentowała atuty naszej szkoły oraz osiągnięcia uczniów i absolwentów.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maksymilian Bańdo, który przedstawił nasze liceum z perspektywy uczniów. a następnie prowadzącą Dzień Otwarty pani Anna Gromala-Słowik, która nakreśliła plan spotkania oraz zaprezentowała nauczycieli i instruktorów biorących w nim udział: p. Małgorzatę Jakóbik - wicedyrektor i pedagoga, p. Piotra Krajewskiego - Kierownika Innowacji taneczno - teatralnej, instruktora tańców narodowych, p. Jakuba Krzaka - zastępcę kierownika Innowacji oraz instruktora tańca towarzyskiego, p. Marzenę Pinkowicz - pedagog, p. Joannę Pilipczuk - nauczycielkę chemii i biologii, p. Janusza Gąsiorka - nauczyciela informatyki i fizyki, p. Roberta Kurka - nauczyciela języka angielskiego i p. Adama Krawczyka - nauczyciela geografii.
Po tym wstępie głos został oddany Andrzejowi Ubikowi, który jako Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego współprowadził spotkanie. Zaprezentowana została oferta edukacyjna na przyszły rok szkolny o profilach klas: taneczno - teatralnej, musicalowej, integracyjnej oraz ekonomiczno - menedżerskiej. Informacje te były przeplatane filmikami i zdjęciami z poprzedniego Dnia Otwartego, pokazów tanecznych, warsztatów i innych przedsięwzięć szkolnych, które przygotowali p. Adam Krawczyk i p. Janusz Gąsiorek. Podczas prezentacji oferty również obecni uczniowie naszej szkoły opowiadali o szkole, jej specyfice oraz atmosferze w niej panującej.
Ciekawą częścią Dnia Otwartego była Bitwa taneczna, w której wzięli udział "na żywo" uczniowie dwóch rywalizujących ze sobą grup tanecznych.
Po tej części uczestnicy zostali podzieleni na pokoje tematyczne, w których odbywały się rozmowy z nauczycielami uczącymi w szkole albo można było wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Zosię Krzyszychę, która też wcześniej prowadziła bitwę taneczną. Odbyło się również spotkanie z instruktorami tańca (taniec towarzyski, tańce narodowe, taniec współczesny, taniec jazzowy). Można było uzyskać informacje o klasie integracyjnej, porozmawiać z pedagogami i wychowawcami klas integracyjnych czy odbyć indywidualną rozmowę z pedagogiem szkolnym, zasięgnąć informacji o klasie ekonomiczno - menedżerskiej czy też o rekrutacji.
Serdecznie dziękujemy całemu komitetowi organizacyjnemu z trud i zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia, które pozwoliło poznać nasze XXX L.O.


27 listopada 2020
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05