dziennik elektroniczny

Festiwal Młodych Twórców 
Szanowni Uczniowie!
W dniach 18 listopada - 15 grudnia odbędzie się on line „Festiwal Młodych Twórców” realizowany przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Celem Festiwalu Młodych Twórców jest promocja i prezentacja umiejętności i twórczości krakowskiej młodzieży w wieku do 13 do 26 lat w czterech kategoriach: muzyka, literatura, plastyka oraz film, m.in. poprzez: wykłady on-line z zakresu szeroko rozumianej kultury, indywidualne konsultacje portfolio, realizację nagrań muzycznych oraz wystawy plac plastycznych. Wszystkie elementy wydarzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem panującej pandemii i odbędą się bez udziału publiczności, w zachowaniem minimalnego kontaktu pomiędzy uczestnikiem a osobami realizującymi np. nagrania czy konsultacje. Liczbę na Państwa przychylność, mając jednocześnie nadzieję że zaproponowane wydarzenia pozwoli młodzieży na realizację swoich pasji i rozwój zainteresowań. Festiwal realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta na lata 2019-23 „Młody Kraków 2.0” w obszarze KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY, którego głównym celem jest poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz stworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież, między innymi poprzez organizowanie programów i wydarzeń wspierających młodych twórców w różnych dziedzinach sztuki. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie programu Młody Kraków 2.0. Samorząd Szkolny Zaprasza do udziału w Festiwalu on line!!!!
Przewodniczący i Opiekun SU
Andrzej Ubik
Joanna Pilipczuk
 


28 października 2020
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05