dziennik elektroniczny

Wirtualny Dzień Otwarty XXX LO na ZOOM 28 majaOstatni z serii wirtualnych Dni Otwartych za nami. 
Odbył się on w czwartek i przebiegał w podobnej formule jak poprzednie poprzez aplikację ZOOM za pomocą monitora All-In-One. Rozpoczął się od powitania wszystkich przez Panią Dyrektor Ewę Dziekan-Feliksiak. Pani Dyrektor zaprezentowała również zalety szkoły oraz różnorodne formy działalności naszego Liceum. W dalszej części prowadząca Dzień Otwarty polonistka Anna Gromala-Słowik przedstawiła plan przebiegu spotkania i przedstawiła nauczycieli oraz instruktorów, którzy brali udział w jego przygotowaniu: wicedyrektor i pedagoga - Małgorzatę Jakóbik, kierownika innowacji taneczno-teatralnej, instruktora tańców narodowych - Piotra Krajewskiego, zastępcę kierownika innowacji taneczno - teatralnej i instruktora tańca towarzyskiego - Jakuba Krzaka, pedagog - Marzenę Pinkowicz, Pedagog i logopedę - Emilię Bubis-Biedę, nauczycielkę biologii i chemii - Joannę Pilipczuk, nauczyciela języka angielskiego - Piotra Kurka, nauczyciela fizyki i informatyki - Janusza Gąsiorka oraz nauczyciela geografii - Adama Krawczyka. Towarzyszyli nam również uczniowie z klas taneczno - teatralnych i ekonomiczno - menedżerskiej. Prezentacja oferty edukacyjnej planowanych profili klas: taneczno - teatralnej, musicalowej, integracyjnej i ekonomiczno - menedżerskiej była przeplatana filmikami oraz prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi działalności szkoły. W drugiej części odbyły się warsztaty taneczne prowadzone tym razem przez Pana Piotra Krajewskiego oraz rozmowy w pokojach tematycznych.

Zapraszamy do naszej szkoły!
29 maja 2020
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05