dziennik elektroniczny

Kolejna odsłona wirtualnego Dnia Otwartego poprzez aplikację ZOOM11 maja odbył się kolejny już wirtualny Dzień Otwarty naszego Liceum poprzez aplikację ZOOM z udziałem monitora All-In-One, która pozwoliła połączyć się nam z wieloma osobami w różnych częściach Polski. 
Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, która zaprezentowała atuty naszej szkoły oraz osiągnięcia uczniów i absolwentów.
Następnie głos zabrała prowadzącą Dzień Otwarty p. Anna Gromala-Słowik, która przedstawiła plan spotkania oraz zaprezentowała nauczycieli i instruktorów biorących udział w spotkaniu: p. Małgorzatę Jakóbik - wicedyrektor i pedagoga, p. Piotra Krajewskiego - Kierownika Innowacji taneczno - teatralnej, instruktora tańców narodowych, p. Jakuba Krzaka - zastępcę kierownika Innowacji oraz instruktora tańca towarzyskiego, p. Marzenę Pinkowicz - pedagog, p. Emilię Bubis - Biedę - pedagog i logopedę, p. Joannę Pilipczuk - nauczycielkę chemii i biologii, p. Janusza Gąsiorka - nauczyciela informatyki i fizyki, p. Roberta Kurka - nauczyciela języka angielskiego i p. Adama Krawczyka - nauczyciela geografii.
Po tym wstępie zaprezentowana została oferta edukacyjna na przyszły rok szkolny o profilach klas: taneczno - teatralnej, musicalowej, integracyjnej oraz ekonomiczno - menedżerskiej. Informacje te były przeplatane filmikami i zdjęciami z poprzedniego Dnia Otwartego, pokazów tanecznych, warsztatów i innych przedsięwzięć szkolnych. Podczas prezentacji oferty również obecni uczniowie naszej szkoły opowiadali o szkole, jej specyfice oraz atmosferze w niej panującej.
Po tej części uczestnicy zostali podzieleni na pokoje tematyczne, w których odbywały się rozmowy z nauczycielami uczącymi w szkole albo można było wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych w 2 turach przez tegoroczne maturzystki: Julię Dolacką, Wiktorię Grych i Gabrielę Górską. Odbyło się też spotkanie z instruktorami tańca (taniec towarzyski, tańce narodowe, taniec współczesny, taniec jazzowy). Można było uzyskać informacje o nowej klasie musicalowej, klasie integracyjnej, porozmawiać z pedagogami i wychowawcami klas integracyjnych czy odbyć indywidualną rozmowę z pedagogiem szkolnym, zasięgnąć informacji o klasie ekonomiczno - menedżerskiej czy też o rekrutacji.
Pomimo drobnych usterek technicznych spowodowanych aurą, wieczór z XXX LO należy uznać za bardzo udany.
Serdecznie dziękujemy po raz wtóry całemu komitetowi organizacyjnemu za trud i zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia, które pozwoliło przybliżyć nasze XXX L.O.

12 maja 2020
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05