dziennik elektroniczny

Konkurs na "Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową"Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych, pobudzanie aktywności twórczej, wykonanie ilustracji  z motywami odwołującymi się do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia, takich jak: wigilia, choinka, szopka, kolędnicy.
Konkurs jest adresowany do uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną kartkę świąteczną w formacie A5, własnego projektu, wykonaną na bloku technicznym dowolną techniką plastyczną (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanka, techniki mieszane itp.). Kartka powinna zawierać życzenia świąteczne lub/i noworoczne napisane w języku polskim. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem.
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Oceniamy: oryginalność, pomysł, estetykę, zrozumienie tematu. Konkurs trwa od 4 listopada do 29 listopada 2019 roku. Prace należy składać u p. Moniki Kobos lub p. Moniki Grelowskiej najpóźniej 29 listopada 2019 roku. Ze wszystkich prac konkursowych zostanie wykonana wystawa.    Serdecznie zapraszamy!

03 listopada 2019
Monika Grelowska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05