dziennik elektroniczny

Porozumienie między SKMP ONZ a Panią Dyrektor Ewą Dziekan-Feliksiak o wzajemnej współpracyPani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak w imieniu XXX Liceum Ogólnokształcącego podpisała Porozumienie ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 33 reprezentowane przez pułkownika w st. spocz. Zygmunta Siudaka dotyczące wzajemnej współpracy na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania w roku szkolnym 2020/2021. 
Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Wydawnictwa Literackiego przy ul. Długiej w Krakowie. Dotyczy ono rozwijania współpracy w upowszechnianiu osiągnięć i doświadczeń żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych ONZ oraz innych misjach prowadzonych pod auspicjami Narodów Zjednoczonych w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata. 
Treścią porozumienia jest zobowiązanie do współpracy w celu zachowania więzi i solidarności żołnierskiej między weteranami misji pokojowych, rezerwistami i społecznością miasta Krakowa oraz kadrą dydaktyczną i uczniami naszego Liceum. Umacnianiu prestiżu służby wojskowej, w tym zwłaszcza służby w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych.
Fotorelacja zamieszczona jest w galerii.

 

 


01 października 2019
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05