dziennik elektroniczny

Seminarium Samorządowe "Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych"7 stycznia 2019 roku w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie odbyło się Seminarium Samorządowe "Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, które adresowane było do Dyrektorów małopolskich szkół. W Prezydium Seminarium zasiadali: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu  Anna Korfel - Jasińska, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie - ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Dziekan Wydziału Pedagogicznego ks. dr Krzysztof Biel SJ, Dr hab Jolanta Karbowniczek prof. AIK, Radna Miasta Krakowa mgr Agata Tatara. Do udziału w Seminarium zostało zaproszone również nasze Liceum i Pani Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak wystąpiła prezentując Innowację taneczno - teatralną jako "Dobrą praktykę. Metodę projektu." Pani Dyrektor towarzyszyli ze strony szkoły: Wicedyrektor Pani Małgorzata Jakóbik oraz Pani Anna Gromala - Słowik i Pan Adam Krawczyk a także Kierownik Innowacji Taneczno - Teatralnej Pan Piotr Krajewski.
Seminarium rozpoczęło się od przemówień powitalnych. W imieniu Pani Minister Edukacji Narodowej wystąpiła Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, następnie Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Korfel - Jasińska i Rektor AI ks. prof. dr hab. Józef Bremer.
Dalej w kolejności wysłuchaliśmy wystąpień "Koncepcja fenomenologiczna wychowania człowieka według R. Ingardena", "System nauczania i wychowania w Finlandii", Zagrożenia w polskiej szkole", " Dobre praktyki. Metoda projektu" (Pani Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak), "Doradztwo zawodowe i szkoły branżowe. Najnowsze zmiany w oświacie.", "Paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej - różnice, podejścia, interpretacje.". Po wystąpieniach odbył się Panel dyskusyjny, którego Moderatorem była dr hab. Klaudia Węc prof. AIK.
Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Dziekan - Feliksiak spotkało się z zainteresowaniem Dyrektorów szkół, którzy dopytywali o specyfikę Innowacji Taneczno - Teatralnej, ale również Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak.
 
 


15 stycznia 2019
Anna Słowik
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05