dziennik elektroniczny

Obóz taneczny  • ORGANIZATOR: DYREKCJA XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE
  • KIEROWNIK ARTYSTYCZNY : ANITA PODKOWA
  • OPIEKA WYCHOWAWCÓW KLAS : ANNA GROMALA-SŁOWIK,  ADAM KRAWCZYK,  EWA GRYSZKA, HALINA SŁOTA-KARPAŁA, MIROSŁAW ZAJĄC
  • OPIEKA PEDAGOGICZNA: MARZENA PINKOWICZ
  • TERMIN : 14.09.2018r. -21.09.2018r.
  • MIEJSCE : ZAKOPANE - TEATR IM. ST. I. WITKIEWICZA W ZAKOPANEM
  • KOSZT : 800 zł
 
Każdy z uczestników powinien dostarczyć do szkoły deklarację uczestnictwa. 


20 czerwca 2018
Janusz Gąsiorek
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05