dziennik elektroniczny

Pokaz Dyplomowy klasy III A oraz Pokazy roczne klas I i IIXXX LO w Krakowie to jedyna szkoła ogólnokształcąca w Polsce, która dzięki prowadzonej innowacji, kształci przyszłych tancerzy i aktorów, uczących się w klasach o profilu taneczno-teatralnym. Młodzi adepci sztuki łączą naukę w liceum i przygotowania do matury z licznymi zajęciami, dzięki którym rozwijają swoje talenty i pasje artystyczne. Raz w roku publiczność ma okazję docenić ich pracę dzięki pokazowi dyplomowemu na deskach któregoś z krakowskich teatrów. W tym roku pokaz, który odbył się dnia 26. lutego na deskach Teatru im. J. Słowackiego, został zorganizowany  przez Panią Dyrektor Ewę Dziekan-Feliksiak. Była to uroczysta gala pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Rady Dzielnicy XIV. Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, których obecność uświetniła nasz pokaz, a szczególnie: Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierzowi Karolczakowi, przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa Bogusławowi Kośmiderowi,wicedyrektorowi Wydziału Edukacji UMK Dariuszowi Domajewskiemu, radnym Miasta Krakowa Wojciechowi Krzysztonkowi i Łukaszowi Słoniowskiemu, przewodniczącej Rady Dzielnicy XIV Annie Moksie, radnym dzielnicy XIV Annie Brydniak, Halinie Krzynówek, Bogdanowi Krupie, Pawłowi Meysztowiczowi, Markowi Sadowskiemu, Weronice Szelęgiewicz, Reginie Zadęckiej, korespondentowi wojennemu ONZ Tadeuszowi Dytko, dyrektorowi Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk. Markowi Stasiakowi, ułanowi Włodzimierzowi Wowie-Brodeckiemu, królowi kurkowemu Piotrowi Mikoszowi, dyrektor banku PKO Monice Wikar, prezesowi zarządu MARR Janowi Pamule, prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny Markowi Lorencowi, Jackowi Kolibskiemu z Biura Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST, Romanie Agnel  z Cracovia Danza i Ewelinie Bernaszewskiej-Krzak ze Studia Tanecznego Elita. Specjalnie chcieliśmy podziękować dyrektorowi Teatru Słowackiego Krzysztofowi Głuchowskiemu.
Pokaz dyplomowy został otworzony przez jednego z najbardziej znanych krakowskich artystów Jacka Wójcickiego, który powitał zgromadzonych kilkoma piosenkami i oddał scenę uczniom czyżyńskiego liceum.  Zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności przykuły najpierw występy klas drugich, były to Broadway jazz do muzyki Royal Crown Revue oraz Modern jazz do muzyki CinematicOrchestra wchoreografii Dominika Olechowskiego. Zachwyt widowni wzbudziła klasa trzecia tańcząca „Noc Walpurgii” do muzyki baletowej z opery „Faust”. Tu można było dostrzec ogromny kunszt młodych artystów. Klasy drugie zaprezentowały jeszcze pokaz tańca współczesnego „Dom Perkuna” i tańca towarzyskiego zainspirowanego Paryżem. Pięknie zaprezentowali się również uczniowie klas pierwszych w pokazie tańców narodowych „Wiosna idzie”. Tańce przeplatane były scenami brawurowo zagranej komedii dworkowej Ignacego Krasickiego „Krosienka”. Przepiękny występ zakończył pokaz dyplomowy klasy trzeciej do muzyki „Czterech pór roku” Antonia Vivaldiego pt. „Historia stworzeń bezdomnych” zainspirowany godami flamingów. Piękny Teatr Słowackiego po raz pierwszy użyczył swojej sceny uczniom XXX LO. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, ze młodzi artyści byli godni miejsca, w którym wystąpili, gdyż wykazali się ogromnym talentem i artyzmem.
 
                                                                               Tekst: Weronika Szelęgiewicz
 
 15 marca 2018
Anna Słowik
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05