dziennik elektroniczny

Udział Pani Dyrektor w konferencji "Edukacja do późnej dorosłości"11 i 12 grudnia w Centrum Kongresowym ICEoraz w Urzędzie Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich w Krakowie odbyła siękonferencja "Edukacja do późnej dorosłości", której Organizatorem była dr Anna Okońska-Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Wzięła w niej udział Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak.
Celami konferencji były popularyzacja wiedzy o późnej dorosłości wśród uczniów i nauczycieli, wypracowanie rekomendacji dla miejskich działań w zakresie edukacji do późnej dorosłości i promowanie dobrych praktyk w realizacji miejskich programów "Edukacja do późnej dorosłości" i "Działajmy razem".
Wśród prelegentów znaleźli się: dr  hab. Jolanta Perek-Białas - profesor UJ  SGH, dr hab. Norbert Pikuła - profesor UP, dr hab. Zofia Szarota - profesor UP, dr Walentyna Wnuk - Doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Polityki Senioralnej, dr Magdalena Ślusarczyk - socjolog UJ, mgr Katarzyna Wilczek - psycholog, dr Artur Fabiś z UP.Konferencję urozmaicił spektakl międzypokoleniowy przygotowany przez Centrum Aktywności Seniora i uczniów Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie.
 
                                                                                                    Tekst: Anna Gromala-Słowik
 12 grudnia 2017
Anna Słowik
Dziennik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

archiwum