dziennik elektroniczny

Konferencja Forum Jakości 2017 " O nową jakość kształcenia nauczycieli" z udziałem Pani DyrektorW dniach 16 - 17 listopada 2017 roku odbyła się Konferencja FORUM JAKOŚCI 2017 pod hasłem "O nową jakość kształcenia nauczycieli", w której uczestniczyła Pani Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak. Organiztorami jej był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej , którego jesteśmy szkołą ćwiczeniową oraz Polska Komisja Akredytacyjna.
W pierwszym dniu konferencji Rektor UP - Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak wraz z przewodniczącym PKA - Prof. dr hab. Krzysztofem Diksem powitali wszystkich uczestników oraz wygłosili wykłady na temat problemów i wyzwań dotyczących jakości kształcenia nauczycieli oraz roli uczelni pedagogicznych w tym kształceniu. W dalszej części wystąpiła dr Katarzyna Król - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Edukacji i Sportu, która omówiła zakres przygotowań gminy miejskiej Kraków do nowych wyzwań edukacyjnych. O nauczycielskich kwalifikacjach wypowiadali się również przedstawiciele MNiSW oraz MEN. W bloku popołudniowym prelegenci poruszali tematy systemu egzaminacyjnego w polskiej oświacie, standardów kształcenia nauczycieli oraz ich funkcjonowania w rzeczywistości akaemickiej.
Podczas drugiego dnia konferencji poruszano tematy kształcenia nauczycieli w zakresie informatyki, praktyk pedagogicznych i zawodowych czy języków obcych.
Forum Jakości zakończyło się podsumowaniem dokonanym przez prof. dr hab. Krzysztfa Diksa.
 
                                                                                                        Redakcja: Anna Gromala-Słowik


23 listopada 2017
Anna Słowik
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05