dziennik elektroniczny

Konferencja "Edukacja wobec migracji. Język - kultura - tożsamość"18 i 19 września 2017 roku w Krakowie odbyła się konferencja "Edukacja wobec migracji. Język - kultura - tożsamość", w której wzięła udział Pani Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak.
Konferencja składała się z kilkudziesięciu wykładów i warsztatów. Rozpoczęła się od uroczystego otwarcia,  w którym uczestniczyli dr hab. prof. UJ Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, dr Małgorzata Jantos - Radna Miasta Krakowa, dr Ewa Gruszczyńska - Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. prof. UW Przemysław Gębal -Uniwersytet Warszawski, Urszula Legawiec - Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Następnie uczestnicy wzięli udział w Sesji Plenarnej w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych , w której prezentowane były wykłady na tematy: Migracji międzykulturowych jako zadań edukacyjnych, Glottodydaktyki polonistycznej wobec uczniów z doświadczeniem  migracyjnym, Języka jako ekstensji kultury w procesie dialogu tożsamościowego, Modelu integracyjnego dydaktyki języka polskiego jako drugiego oraz O konieczności integrowania treści językowych i przedmiotowych czy Krakowa otwartego na świat. Po przerwie odbyły się 4 Panele dotyczące: Języka, Kultury, Tożsamości i Dydaktyki w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ przy ul. Grodzkiej zakończone Sesją Networkingową.
Drugi dzień konferencji miał miejsce w Uniwersytecie Pedagogicznym przy ul. Podchorążych 2 i przybrał formę Warsztatów również podzielonych na cztery tematy dotyczące praktycznego wykorzystania naturalnych elementów kultur i przygotowania materiałów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji oraz zaprezentowano nowatorskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako języka obcego na różnych poziomach edukacyjnych. Po podsumowaniu Debaty zakończono konferencję.
 
                                                                                                    Tekst: Anna Gromala - Słowik
 
 
 06 października 2017
Anna Słowik
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05