dziennik elektroniczny

Dorobek Artystyczny GimnazjumNiezapomniana podróż dookoła świata..........   
    Grupa młodzieży Gimnazjum nr 36 pod opieką pani Anny Jędrzejczyk i pana Piotra Żądło zabrała widzów w daleką podróż dookoła świata. To była dla nas fantastyczna przygoda. Jesteśmy pełni wrażeń, pozytywnych emocji oraz ciepłych wspomnień.   
   Uczniowie przemierzyli świat lekkim, tanecznym krokiem, byli otwarci na  poznanie odmiennych kultur, mieszkańców z różnych zakątków świata.      
Świadkami naszej podróży byli: dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Dzielnicy XIV, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz sympatycy szkoły m.in. przedstawiciele Fundacji „ Zawsze Warto” pan prezes Marek Wasiak oraz pani Beata  Ciepły.
     Gorące podziękowania dla osób zaangażowanych w całoroczną współpracę oraz organizację dorobku artystycznego.
Pani Annie Jędrzejczykza przygotowanie układów tanecznych o różnej skali trudności.
Panu Piotrowi Żądło za przygotowanie kilku etiud teatralnych.
Do świata tańca orientalnego wprowadziła nas tancerka Sakina.
Ta eskapada była możliwa dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu dyrekcji pani Ewy Dziekan – Feliksiak oraz pana Jarosława Synowca.
Uczniom za zaangażowanie, wytrwałość i inwencję twórczą.
Rodzicom za tak liczne przybycie ,ciepłe słowa oraz pomoc przy strojach, przygotowaniu poczęstunku itp.
Wsparcie finansowe przyszło również od Rady Dzielnicy XIV oraz Rady Rodziców.
 Pani Martynie Jankowskiej za wkład artystyczny (grafikę komputerową, ścieżkę dźwiękową).
Pani Ewie Gryszce i panu Adamowi Krawczykowi za fotorelację z wydarzenia ( zdjęcia wkrótce).
Podziękowania również dla pani Małgorzaty Gauzy za prowadzenie imprezy.
Panu Darkowi Bombce za pomoc techniczną oraz transport.
W czasie podróży towarzyszyli nam uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego wraz z nauczycielami panią Beatą Ciepły i panią Bogumiłą Latinek.
Film do obejrzenia wkrótce dzięki nagraniu pana Kazimierza Budzynia. 


08 czerwca 2017
Anna Jedrzejczyk
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05