dziennik elektroniczny

V Zawody Strzeleckie SzkołyCelem zawodów jest propagowanie wśród młodzieży strzelectwa sportowego, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz inspirowanie młodzieży do współzawodnictwa.
Przebieg zawodów
W zawodach mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjum nr 36 i XXX Liceum Ogólnokształcącego, start jest indywidualny. Z każdej klasy może zgłosić się dowolna liczba zawodników.
Konkurencja karabinek pneumatyczny Slavia 631, postawa stojąca - 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut.
Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.
Klasyfikacja zawodów strzeleckich prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów gimnazjum i liceum. Wyłonionych zostanie 3 najlepszych strzelców Gimnazjum nr 36 i XXX Liceum Ogólnokształcącego. Przy równej ilości punktów kilku zawodników o kolejności zajętych miejsc decydować będzie ilość uzyskanych wyższych przestrzelin tzn. 10, 9, 8 itd.
Zgłoszenie udziału w zawodach należy dostarczyć do 11 maja 2017 roku do nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa pani Moniki Grelowskiej lub do wychowawcy klasy. Terminy strzelań podane zostaną 15 maja.

28 kwietnia 2017
Monika Grelowska
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05