dziennik elektroniczny

RADA RODZICÓWKraków, dnia 29 marca 2017 r. 
Drodzy Rodzice!
Jako Rada Rodziców Gimnazjum nr 36 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jak ważne jest Państwa wsparcie finansowe w funkcjonowaniu i organizacji życia w szkole.
Z pieniędzy, które Państwo oferujecie, finansowane są ważne przedsięwzięcia kształtujące tradycję w naszej placówce, z której jesteśmy jako Rodzice tak dumni. Wpłaty pozwalają w szczególności na zorganizowanie tradycyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz wielu innych konkursów i imprez, na dofinansowanie udziału uczniów wycieczkach a także w różnych imprezach klasowych, fundowanie nagród dla uczniów, zakup pomocy naukowych, w tym wyposażenia niezbędnego do zajęć wychowania fizycznego.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017, aby uzupełnili wpłaty z tego tytułu. Obecna składka na Radę Rodziców to kwota 80 zł na rok. Powyższą kwotę można wpłacać w całości lub ratach (po 40 zł za każde półrocze).
Wpłaty można dokonywać:
  • u skarbnika Trójki Klasowej,
  • przelewem na konto bankowe.
Zakres działań dofinansowywanych przez Radę Rodziców jest bardzo szeroki, co powoduje, że nie ma w zasadzie w szkole ucznia, który by z tych pieniędzy nie skorzystał: w klasach, świetlicy, bibliotece czy stołówce.
Zwracamy się również ze szczególną prośbą do Rodziców uczniów klas teatralno-tanecznych. Przypominamy o comiesięcznych wpłatach w wysokości 50 zł z tytułu tzw. "innowacji".
Serdecznie dziękujemy za dofinansowanie, licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie. 

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców


30 marca 2017
Janusz Gąsiorek
dentysta
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05