dziennik elektroniczny

Konkurs na "Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową"Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych, pobudzanie aktywności twórczej, wykonanie ilustracji  z motywami odwołującymi się do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia, takich jak: wigilia, choinka, szopka, kolędnicy.
Konkurs jest adresowany do uczniów ZSO nr 14. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną kartkę świąteczną w formacie A5, własnego projektu, wykonaną na bloku technicznym dowolną techniką plastyczną (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanka, techniki mieszane itp.). Kartka powinna zawierać życzenia świąteczne lub/i noworoczne napisane w dowolnym języku. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem.
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
Oceniamy: oryginalność, pomysł, estetykę, zrozumienie tematu.
Konkurs trwa od 21 listopada do 5 grudnia 2016 roku. Prace należy składać u pani Anety Radwańskiej lub pani Moniki Grelowskiej najpóźniej 5 grudnia 2016 roku. 
Ze wszystkich prac konkursowych zostanie wykonana wystawa.  
 
Serdecznie zapraszamy!


20 listopada 2016
Monika Grelowska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05