dziennik elektroniczny

Kodeks 2.0W roku szkolnym 2011/12 przystąpiliśmy do programu szkoła z klasą po raz pierwszy i uzyskaliśmy certyfikat. W bieżącym roku szkolnym 2015/16 ponownie przystąpiliśmy do projektu. Tym razem koordynatorką projektu w gimnazjum jest p.Martyna Jankowska, a w liceum p.Iwona Łęska. Opiekunami projektu w gimnazjum są: p.Małgorzata Gauza, p.Agnieszka Peksa i p.Piotr Żądło, a w liceum: p.Joanna Cholewa-Seremet, p.Agnieszka Pisarczyk i p.Iwona Łęska. 
Celem projektu jest stworzenie kodeksu 2.0 w którym zostaną opracowane i wprowadzone w życie zasady korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych TIK w nauczaniu i uczeniu się. Nauczyciele do tej pory przeprowadzili dwie debaty – w tym jedną na temat kodeksu 2.0. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu zostało zrealizowane podczas debaty MOST (Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe), która została przeprowadzona 17 lutego 2016 roku. Dla przedstawicieli klas gimnazjalnych i licealnych (35 osób) była to okazja do spotkania ze społecznością szkolną, podczas którego opracowano siedem punktów Kodeksu 2.0:
  1. Wykorzystujemy na lekcjach różnorodne formy TIK-u (tablice multimedialne, projektory, komputery), by uczyć się efektywniej i efektowniej.
  2. Sięgając po informacje z Internetu, weryfikujemy je, korzystamy z legalnych i polecanych przez nauczycieli źródeł.
  3. Nie przywłaszczamy sobie cudzych prac zamieszczonych w Internecie.
  4. Wykorzystujemy w pełni możliwości dziennika elektronicznego do komunikacji między rodzicami i nauczycielami oraz do przekazywania uczniom istotnych wiadomości, np. informacji o sprawdzianach, kartkówkach, zadaniach domowych, itp.
  5. Korzystamy z wi-fi podczas lekcji tylko w celach edukacyjnych.
  6. Unikamy przeglądania stron internetowych zawierających treści, które mogą źle wpłynąć na naszą psychikę.
  7. W atmosferze życzliwości i cierpliwości pomagamy dorosłym wejść w świat multimedialny (TIK), ukazując im jego zalety.  
Przedstawiciele klas podczas swoich lekcji wychowawczych zaprezentują i wyjaśnią punkty Kodeksu 2.0. Chcielibyśmy aby opracowany przez nas Kodeks znalazł zastosowanie w codzienności.  
Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia :)


21 lutego 2016
Martyna Jankowska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05