dziennik elektroniczny

Konkurs fotograficzno - dziennikarski "Zdrowy oddech"Od 10 września rozpoczął się konkurs fotograficzno - dziennikarski pn. "ZDROWY ODDECH", który adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przez Gminę Miejską Kraków natomiast koordynowany będzie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice.
Tematem przewodnim jest wizualizacja problemów związanych z jakością powietrza oraz postaw prospołecznych w tym zakresie. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny ukazywać wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania na rzecz ochrony środowiska w Krakowie, mające na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, które bezpośrednio ma wpływ na powstanie tzw. smogu.
Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:
- indywidualnej (fotografia),
- zespołowej (forma dziennikarska ze zdjęciami) grupa uczniów z danej szkoły licząca max. 5 osób.
Dodatkowo prace indywidualne poddane zostaną głosowaniu internautów.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Konkurs trwa od 10.09.2015 r. do 10.10.2015 r.
Zapraszamy do udziału!
Szczegóły oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.krakow.pl/…/193702,artykul,kampania_zdrowy_oddec…
15 września 2015
Anna Słowik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05