dziennik elektroniczny

Budżet obywatelski
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o poparcie projektów szkolnych w Budżecie Obywatelskim dzielnicowym i ogólnomiejskim pod nazwą "Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich uczniów". Głosować można w dniach 20 - 28 czerwca 2015 r. drogą internetową lub osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy XIV lub Bibliotece na os. Dywizjonu 303.
 
Aby oddać ważny głos, głosujący musi:
 
- oddać 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania ( nasz projekt ma nr 3 i nazywa się : "Wspólny projekt edukacyjny dla Krakowskich uczniów" - przy nim prosimy postawić 3 pkt, należy wybrać z listy jeszcze dwa projekty i przydzielić im odpowiednio 2 oraz 1 pkt. 
 
-oraz 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim, przyznając najwyżej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najniżej 1 punkt oraz uzupełnić wszystkie rubryki na karcie do głosowania. W projektach ogólnomiejskich prosimy o przydzielenie 3 pkt na projekt z nr 80 - to jest- "Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich uczniów".  Konieczne jest przydzielenie kolejnych głosów na inne projekty oczywiście według uznania Państwa.
 
Głos będzie nieważny:
 
 
1) gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
2) gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
3) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
4) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.
 
 
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat.Na projekt dzielnicowy mogą głosować jedynie mieszkańcy Dzielnicy XIV.Pozyskane, dzięki Państwa zaangażowaniu, fundusze zostaną przeznaczone na remonty i zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 
Bardzo proszę o głosy.


22 czerwca 2015
Magdalena Mostek
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05