dziennik elektroniczny

III ZAWODY STRZELECKIE SZKOŁYRegulamin zawodów.
 
1. Celem zawodów jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej strzelectwa sportowego, doskonalenie umiejętności strzeleckich, inspirowanie młodzieży do współzawodnictwa.
W zawodach mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjum nr 36 i XXX Liceum Ogólnokształcącego, start jest indywidualny.
 
2. Przebieg zawodów:
2.1. Z każdej klasy może zgłosić się dowolna liczba zawodników. Po otrzymaniu regulaminu, należy potwierdzić udział w zawodach na karcie zgłoszenia.
2.2. Rundy:
I runda: Strzelanie z pozycji stojącej,  Karabinek pneumatyczny Slavia 631 - 13 strzałów w czasie 15 minut, do jednej tarczy, ocenianych będzie 10 najlepszych strzałów.
II runda: Trzech zawodników z każdej klasy z najlepszymi wynikami weźmie udział w drugiej rundzie zawodów. Strzelanie z pozycji stojącej, konkurencja Karabinek pneumatyczny Slavia 631 - 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut.
2.3. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

3. Klasyfikacja zawodów strzeleckich prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów gimnazjum i liceum.
O miejscu w klasyfikacji ogólnej decyduje suma uzyskanych punktów z dwóch rund. Przy równej ilości punktów kilku zawodników o kolejności zajętych miejsc decydować będzie ilość uzyskanych wyższych przestrzelin tzn. 10, 9, 8 itd. 

4. Zgłoszenie udziału w zawodach należy dostarczyć do 24 kwietnia 2015 roku do nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa pani Moniki Grelowskiej lub do wychowawcy klasy.
Terminy strzelań podane zostaną 27 kwietnia. 

5. Informacje dodatkowe:
5.1. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5.2. Podczas trwania zawodów na strzelnicy obowiązują przepisy PZSS dotyczące bezpieczeństwa na strzelnicy oraz posługiwania się bronią.
5.3.  Za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.


15 kwietnia 2015
Monika Grelowska
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05