dziennik elektroniczny

Aktualności


International Model European Parliament

Z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Dziekan-Feliksiak uczniowie naszego Liceum wzięli udział w projekcie IMEP - International Model European Parliament pod Patronatem Parlamentu Europejskiego. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie European People, które organizuje symulacje prac Parlamentu Europejskiego. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów i studentów, którzy są członkami Unii Europejskiej miało na celu rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich, takich jak publiczne przemawianie, dyskutowanie, analizowanie propozycji ustawodawczych i praca w grupach z innymi.  
Cały projekt był organizowany w formie zdalnej przez platformę e-learnibgową w języku angielskim.
Uczestnicy Sesji IMEP pochodzili głównie z Włoch i Hiszpanii , a Polskę reprezentowali uczniowie naszego Liceum: Nikola Brzezińska, Weronika Hablińska, Małgorzata Czechowska i Wiktoria Czekaj. Opiekę nad projektem sprawowali nauczyciele języka angielskiego: Pani Małgorzata Połomska jako koordynator oraz Pan Lech Dzyr..
Finalnie certyfikat uczestnictwa uzyskała Weronika Hablińska.
Serdecznie gratulujemy!
more

 11 lutego 2022 | Anna Słowik
Szkolne kolędowanie

more

 19 grudnia 2021 | Janusz Gąsiorek
Klasa IIIA w Fabryce Emalia- muzeum Oskara Schindlera

Klasa IIIA w czwartkowe przedpołudniepod opieką Wychowawczyni Anny Gromali-Słowikoraz Pani Pedagog - Emilii Bubis-Biedy, aby obejrzeć wystawę "Kraków – czas okupacji 1939–1945", która mieści się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4.
Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich oraz żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne – z tragedią, która dotknęła cały świat.
Wystawa dostarczyła wszystkim mocnych i niezapomnianych wrażeń dotyczących czasu okupacji hitlerowskiej.
more

 16 grudnia 2021 | Anna Słowik
SZLACHETNA PACZKA

W XXX LO
10-11-12 grudnia 2021
sale 4 i 5
start 10.12.2021 piątek 16:00
sobota - niedziela 8:00 - 20:00
more

 08 grudnia 2021 | Janusz Gąsiorek
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na IV Edycji Festiwalu IF Renaissance Claritas

20 i 21 listopada w XIII wiecznym wnętrzu renesansowego Pałacu Bonerowskim miała miejsce IV Edycja Festiwalu IF Renaissance Claritas, w której uczestniczyła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak. Patronat nad ty wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - dr Dominik Jaśkowiec oraz Profesor Jan Jazownik - Prorektor Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego, a w Komitecie Honorowyn zasiada między innymi Prezydent Krakowa - Elżbieta Lęcznarowicz. 
Festiwal jest międzynarodowym wydarzeniem kulturalnym, oświatowym i socjologicznym opartym na przybliżaniu kultury renesansu. Jego organizatorem jest Fundacja Twórczej Edukacji Beani Cracovienses.
Goście Festiwalu mogli obejrzeć filmy i wysłuchać wykładów i prezentacji przybliżających renesans, np. twórczość Leonarda da Vinci,  czy też renesansowych instrumentów muzycznych, wysłuchać koncertu muzyki renesansowej, obejrzeć wystawę renesansowych strojów. Odbył się również Jubileusz 40-lecia pracy twórczej, pedagogicznej i artystycznej Pani Izy Kłapcińskiej, któremu towarzyszył koncerty instrumentalny i pieśni renesansowych.
more

 04 grudnia 2021 | Anna Słowik
Konkus plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

Serdecznie zapraszamy uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego do udziału w konkursie plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. more

 02 grudnia 2021 | Monika Kobos
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na na konferencji w MCDN

24 listopada Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak wzięła udział w konferencji zorganizowanej pod Patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zaproszenie Pana dyrektora dr Łukasza Cieślika oraz Pani wicedyrektor Małgorzaty Dutki-Muchy. Gościem specjalnym wydarzenia był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł Pawlak, a udział w niej wzięli również: profesor Jan Duda - przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małopolska Wicekurator Oświaty - Pani Halina Cimer, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego - Pani Dorota Skwarek i Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki.
Konferencja naukowa dotyczyła dobrostanu dzieci i młodzieży w aspekcie środowiska szkolnego. Celem konferencji stało się motto: „Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży”. Podczas paneli dyskusyjnych podejmowane były próby odpowiedzi na następujące pytania: Jak można ocenić jakość życia współczesnych dzieci i młodzieży? W jaki sposób rozwijać mocne strony dziecka? Które obszary życia dzieci i młodzieży są problematyczne i wymagają interwencji i wsparcia dorosłych? Czy polska szkoła jest środowiskiem przyjaznym? Jaka jest rola dorosłych: rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania? Uczestnicy wydarzenia podjęli refleksję nad aktualną kondycją polskiej szkoły oraz zaprezentowali jej mocne strony i wskazali obszary do poprawy. W trakcie konferencji dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprezentował wnioski i rekomendacje z „Ogólnopolskiej diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży” – badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku.

more

 27 listopada 2021 | Anna Słowik
Inauguracja IX edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności

20 listopada miała miejsce w naszej szkole uroczysta Inauguracja IX edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych Gość, a wśród nich Wiceprezydent Krakowa - Bogusław Kośmider, dr Ryszard Kozioł z Uniwersytetu Pedagogicznego, radny Krakowa  - Wojciech Krzysztonek, radni Dzielnicy XIV Czyżyny: Bogdan Krupa, Anna Moksa, Regina Zadęcka, Anna Brydniak i Zbigniew Ulmaniec.
Po części artystycznej wykonanej przez młodzież naszego Liceum, wykład pt. "Rola Samorządu terytorialnego w Polsce"wygłosił dr Ryszard Kozioł z UP. Po krótkiej przerwie kawowej odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem miasta Krakowa - Bogusławem Kośmiderem.
more

 24 listopada 2021 | Anna Słowik
Dzień Otwarty XXX L.O.

17 listopada 2021r. odbył się Dzień Otwarty Liceum, podczas którego zastała zaprezentowana oferta edukacyjna na  rok szkolny 2022/23.
Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, która powitała przybyłych Gości oraz zaprezentowała zalety szkoły, a w dalszej kolejności głos zabrał Tenor - Sylwester Targosz-Szalonek, który prowadzi szkolny chór. Tu miał również miejsce występ chóru z akompaniamentem Opiekuna. Po tej wstępnej części Kierownik Artystyczny - Jakub Krzak wraz z uczniami: Maksymilianem Bańdo, Wiktorią Koprowska i Amelią Bucką przedstawili specyfikę wdrażanej u nas od kilku już lat Innowacji taneczno - teatralnej "U wrót Terpsychory" oraz ofertę dotyczącą tego profilu klasy. Informacje były przeplatane występami tanecznymi raz wokalnymi uczniów z klas taneczno-teatralnych.
W kolejnej części spotkania Nauczyciele,  Pedagodzy i Uczniowie zaprezentowali pozostałą ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny w kolejności: klasę integracyjną -p. Emilia Bubis-Bieda, klasę ekonomiczno-menadżerską - Uczniowie z tej klasy, klasę turystyczno-językową - p. Małgorzata Gauza. Prezentacje oferty edukacyjnej zakończył blok występów naszych uczniów, którzy zaprezentowali różnorodne style i techniki taneczne oraz wokalne.Całość prowadziła Pani Anna Gromala-Słowik. 
Rodzice przybyłych uczniów że szkół podstawowych oraz młodzież mieli możliwość konwersacji z Dyrekcją i Nauczycielami Liceum w kawiarence serwującej słodki poczęstunek.
Zdjęcia autorstwa p. Adama Krawczyka są już dostępne w galerii.
more

 23 listopada 2021 | Anna Słowik
Wojewódzki konkurs recytatorsko-wokalny wokół twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W miniony piątek, tj. 19 listopada 2021 o godz. 12.00 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu recytatorsko-wokalnego wokół twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Kto nam ten czas wolny od trwogi wydarł – maleńka?”, który odbył się dzisiaj 9 listopada 2021 r. w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. W kategorii recytacja, jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie w kategorii szkoła ponadpodstawowa dla: m.in. Wiktorii Koprowskiej, Maksymiliana Bańdo.
Nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia dla: m.in. Andrzeja Ubika. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratuluję i dziękuję za zainteresowanie i udział w konkursie poświęconym twórczości K.K. Baczyńskiego. Zdaję sobie sprawę, że wymagał on zmierzenia się z poezją wyjątkową, ale i trudną do interpretacji.
Szkolny opiekun konkursu – Elżbieta Toś

more

 23 listopada 2021 | Anna Słowik
Wizyta w Teatrze im. J.Słowackiego

W piątkowe przedpołudnie 19 listopada klasy IIA, IIIA, IIIB i IIIF pod opieką Wychowawców: P.P. Haliny Słoty-Karpały, Anny Gromali-Słowik, Agnieszki Grajewskiej-Pabjan i Renaty Śliwy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego obejrzały spektakl pt. "Debil" w reżyserii Piotra Ratajczaka. 
"Debil" to prapremiera dramatu uhonorowanego Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną za najlepszy tekst 2020 roku. Dramatu, który w przewrotny i dowcipny sposób porusza złożony temat osób z niepełnosprawnością i temat świata, który próbuje – a czasem nie próbuje wcale – z tym tematem dialogować. 
Po spektaklu uczniowie wzięli udział w warsztacie dotyczącym sztuki, w którym uczestniczyli aktorzy: Bożena Adamik, Rafał Szumera, Antoni Milancej i Grzegorz Łukawski. Moderatorem warsztatu była Marta Pawlik, która zajmuje się edukacją teatralną. 
Autorem zdjęć że spektaklu jest Bartek Barczyk i pochodzą one ze strony Teatru im. J. Słowackiego. Pozostałe fotografie wykonała Pani Anna Gromala-Słowik. more

 21 listopada 2021 | Anna Słowik
Czyżyńska Akademia Samorządności


more

 19 listopada 2021 | Janusz Gąsiorek
Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole w sposób wyjątkowy. Odbył się bowiem uroczysty apel, podczas którego po wprowadzeniu sztandaru, wszyscy odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak,  która podkreśliła znaczenie tego narodowego święta dla Polaków. Następnie szkolny chór prowadzony przez Tenora Pana  Sylwestra Targosz-Szalonka  brawurowo wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Po nich  młodzież przypomniała patriotyczne wiersze. Nad całością uroczystości czuwały Panie Agnieszka Grajewska-Pabjan i Mariola Madejska. more

 11 listopada 2021 | Anna Słowik
Ślubowanie klas pierwszych

3 listopada w XXX LO odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Oprócz uczniów licznie przybyli Rodzice oraz Goście spoza szkoły. Całą uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak. Najważnieszym punktem wydarzenia było wygłoszenie roty ślubowania przez przedstawicieli klas pierwszych. Następnie Pani Dyrektor uhonorowała dyplomami i nagrodami książkowymi zwycięzców konkursu o Patronie Szkoły, którego organizatorką była nauczycielka historii - Pani Mariola Madejska. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Pani Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak wraz z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Jakóbik przekazały symboliczne upominki dla klas pierwszych.
Kolejnym etapem imprezy były różnorodne prezentacje wokalne, recytatorskie oraz taneczne przygotowane przez uczniów klas pierwszych.
more

 11 listopada 2021 | Anna Słowik
Spotkanie edukacyjne SK Misji Pokojowych ONZ

8 listopada odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z cyklu "Spotkań edukacyjnych Koła 33 Kombatantów", które organizuje Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wraz z Panią Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak. Tym razem młodzież wysłuchała wykładu płk. Marka Kołacza pt. "Trzy Noble". more

 11 listopada 2021 | Anna Słowik
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

more

 10 listopada 2021 | Janusz Gąsiorek
Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Norwida nie


W piątek 29 października uczniowie naszego liceum wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim poezji Norwida  Po to właśnie!, aby uczcić 200-lecie urodzin poety.
Młodzież zaprezentowała niepowtarzalny spektakl wyróżniając się przy tym wrażliwością poetycką a także oryginalnością interpretowanego utworu.
Uczniowie, którzy szczególnie wyróżnili się w konkursie to:

Wiktoria Koprowska - kl. IIIg - I miejsce
Andrzej Ubik - kl. IIIg - II miejsce
Marta Macheta - kl. IIIb - III miejsce
Karolina Białończyk - kl. IIId - III miejsce

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Organizator - Elżbieta Toś more

 29 października 2021 | Anna Słowik
KLASA III F W GALERII SZTUKI POLSKIEJ XVIII I XIX WIEKU W Sukiennicach

We wtorek 27.10.2021 uczniowie klasy III F pod opieką Pana profesora Lecha Dzyra i Pana profesora Janusza Gąsiorka zwiedzali Galerię Sztuki Polskiej XVIII i XIX wieku w Sukiennicach. Wystawa prezentowała sztukę Oświecenia - drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku, sztukę narodową okresu Romantyzmu, Realizm, Polski Impresjonizm oraz Początki Symbolizmu. more

 27 października 2021 | Janusz Gąsiorek
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na uroczystościach jubileuszowych ONZ

20 i 21  października Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Felisiak na zaproszenie Prezesa Koła nr 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk w st. spoczynku Zygmunta Siudaka wzięła udział w dwudniowej uroczystości. Uroczystość ta była związana z 76. rocznicą powstania ONZ oraz 21. rocznicą powstania SKMP i Koła 33 w Krakowie. Głównym punktem uroczystości było wręczenie Sztandaru członkom SKMP ONZ ufundowanego dla Koła nr 33.
Uroczystość rozpoczęła się 20 października Mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, po czym nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicach pamiątkowych SKMP ONZ. 
W drugim dniu uroczystości, w którym uczestniczył również sztandar naszego XXX L.O., była ona kontynuowana w Centrum Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy ul. Reymonta 7 w Krakowie. Podczas wręczania sztandaru niezwykle została wyróżniona Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, ponieważ została  Matką Chrzestną sztandaru. Pani Dyrektor towarzyszył Pan płk. Zygmunt Siudak, który został Ojcem Chrzestnym sztandaru. Rodzice Chrzestni podczas uroczystości, po odczytaniu uchwały Rady Miasta Krakowa przez Przewodniczącego - Sławomira Pietrzyka, symbolicznie wbili w niego gwoździe. W takiej ceremonii symbolicznego wbicia gwoździ do sztandaru uczestniczyli również inni znamienici Goście, między innymi : Prezydent Miasta Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, Wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ - płk. Waldemar Wojtan, Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. - pan Piotr Ziętara, płk. Tadeusz Krzywda, Rektor AWF w Krakowie - prof. dr hab. - Andrzej Klimek, płk. Marek Kołacz.
more

 26 października 2021 | Anna Słowik
Klasa IIIF na warsztatach aktorskich w SCKM

Uczniowie z klasy IIIF naszego Liceum uczestniczyli dzisiaj w sobotnie przedpołudnie w warsztatach aktorskich i ruchowych w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru zwanego popularnie OFMAT. Nabyte dzisiaj nowe doświadczenia teatralne są dla nich cenne i zostaną wykorzystane podczas przygotowań do pokazów. more

 24 października 2021 | Anna Słowik
Klasa IIIA w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach

W dniu dzisiejszym klasa III A pod opieką Pani wicedyrektor Małgorzaty Jakóbik oraz wychowawczyni - Pani  Anny Gromali-Słowik ukierunkowana wykładem przewodnika podziwiała Galerię Sztuki Polskiej XVIII i XIX wieku. Ekspozycja w Sukiennicach prezentowana jest w czterech salach: 
- Sala Bacciarellego : Oświecenie – prezentująca sztukę drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku
- Sala Michałowskiego : Romantyzm. W stronę sztuki narodowej – która skupia się na narodowych wątkach w sztuce,
- Sala Siemiradzkiego : Wokół Akademii – prezentująca zagadnienia istotne dla programu akademickiego drugiej połowy XIX wieku,
- Sala Chełmońskiego : Realizm, Polski Impresjonizm, Początki Symbolizmu – prezentująca prace zwiastujące  sztukę Młodej Polski, eksponowane w gmachu głównym Muzeum. more

 20 października 2021 | Anna Słowik
DZIEŃ NAUCZYCIELA


more

 13 października 2021 | Janusz Gąsiorek
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Niezwykle miło jest nam poinformować,  że dwie uczennice naszego Liceum tj. 
Justyna Janoszczyk z kl.IIIa oraz Emilia Dziklińska z klasy IIIi zostały laureatkami Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Serdecznie gratulujemy I życzymy dalszych sukcesów!
Lista laureatów jest dostępna na stronie Kuratoriom Oświaty w Krakowie 
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/10/lista-stypendystow-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-20212022-z-wojewodztwa-malopolskiego.pdf
more

 11 października 2021 | Anna Słowik
Klasa IIIAw Muzeum Książąt Czartoryskich

W czwartkowe przedpołudnie klasa IIIA pod opieką Pani wicedyrektor  Małgorzaty Jakóbik i Pani wychowawczyni - Anny Gromali -Słowik zwiedziła Muzeum Książąt Czartoryskich. 
Stała ekspozycja w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich prezentuje najcenniejszą w Polsce i jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki w Europie. Młodzież obejrzała nie tylko  arcydzieła światowego malarstwa jak "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci czy "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta van Rijna, ale także dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów czy sztuki użytkowej, jak również ogromny zbiór pamiątek prezentujących historię Polski.
To był wyjątkowy spacer po 21 salach Muzeum Książąt Czartoryskich.
more

 10 października 2021 | Anna Słowik
Pan Dyrektor na Kongresie OSKKO

W dniach 4-5-6.10.21 Pani Dyrektor Ewa Dziekan -Feliksiak  jak co roku brała udział  we wspaniałym wydarzeniu:  XV Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO w Zakopanem. Podczas Kongresu Pani Dyrektor uczestniczyła w wielu ciekawych wykładach, warsztatach oraz dyskusjach. Na spotkaniu pojawiło się wielu wybitnych specjalistów, naukowców, pisarzy, badaczy oraz znawców edukacji, między innymi: Ewa Halska , doświadczony edukator, przedstawiła wykład  "Nawigacja dyrektora na nowy rok szkolny", dr Marek Kaczmarzyk profesor Uniwersytetu Śląskiego zaprezentował prelekcję "Strefy napięć czyli o neurobiologicznym podłożu problemów z nastolatkami", a wykład "Ku pokrzepieniu serc - najbardziej brakuje dziś Tischnerowskiego myślenia o pogodzie ducha" - wygłosił pisarz Wojciech Bonowicz. Z kolei wykład dotyczący nowej Dyrektywy Unii Europejskiej  przedstawili pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Informacji. Można było równieżwysłuchać prelekcji "Laboratoria Przyszłości - jak wprowadzić nowy wymiar edukacji w szkole" o nowatorskm podejściu do nauczania interdyscyplinarnego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Szkoła coachingu zaprezentowała materiał "Emocje nauczyciela, emocje ucznia i emocje rodzica".  Omawiana była "Świadomość Lidera w kontekście teorii osobowości Younga", poruszano tematy z zakresu prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczyciela oraz wiele innych interesujących zagadnień dotyczących oświaty. more

 08 października 2021 | Anna Słowik
IX Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"

W minioną środę czyli 29 września o godz. 13:00 odbyło się IX Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii", w którym udział wzięło 43 uczniów naszego liceum.
Tegoroczne dyktando nawiązywało do pamięci powstań śląskich, które stanowią bardzo ważny fragment naszej historii. Rywalizacja w tego typu konkursie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz pretekst do poznawania języka ojczystego.
Trzymamy kciuki, aby osoby, którym udało się zdobyć wymagane minimum punktów dostały się do etapu wojewódzkiego!
Koordynator szkolnego etapu  konkursu 
Elżbieta Toś
more

 05 października 2021 | Anna Słowik
Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Norwida

"Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie
By z ognia zgliszcza
Mógł powstać dyjament ..."
C. K. Norwid

24 września 2021 obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida a rok 2021 został uznany przez Sejm RP jego imieniem. W związku z tym zapraszam wszystkich Uczniów do udziału w  Szkolnym Konkursie  Recytatorskim poezji Norwida PO TO WŁAŚNIE, który odbędzie się 29 października.
Komisja Konkursowa oceniać będzie uczestników według następujących kryteriów:
- dobór utworów ( wymagany jeden wiersz )
- dykcja oraz opanowanie pamięciowe tekstu
- interpretacja tekstów (pomysłowość, ekspresja wypowiedzi)
- umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą
- ogólny wyraz artystyczny
TERMIN ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW: DO 15 PAŹDZIERNIKA  2021 ROKU
/ do nauczyciela polonisty /.
Zachęcam do udziału - Elżbieta Toś"
more

 05 października 2021 | Anna Słowik
Klasy pierwsze w Sanktuarium Ecce Homo

W piątkowe przedpołudnie klasy pierwsze udały się do krakowskiego Sanktuarium Ecce Homo, aby zapoznać się z postacią patrona naszego Liceum-Św. Bratem Albertem - Adamem Chmielowskim
Uczniowie obejrzeli wystawę obrazującą życie i działalność świętego Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej oraz pracę zgromadzeń albertyńskich.
more

 02 października 2021 | Anna Słowik
Zbiórka butów dla osób w kryzysie bezdomności

Szanowni Nauczyciele!
Szanowni Koleżanki i Koledzy!
Klasa IIIA włączyła naszą szkołę do akcji IV zbiórka obuwia dla osób w kryzysie bezdomności i organizuje zbiórkę obuwia na terenie szkoły. Zachęcamy do oddawania butów nie tylko uczniów, ale i Nauczycieli. more

 28 września 2021 | Anna Słowik
Obóz Taneczny

W dniach od 12 do 18 września odbył się coroczny obóz integracyjny klas taneczno-teatralnych w ośrodku wypoczynkowym w Borku. Organizatorem wyjazdu był p. Jakub Krzak - instruktor tańca towarzyskiego w XXX LO.. Młodzież uczestniczyła w wielu zajęciach tanecznych i teatralnych, które odbywały się pod okiem instruktorów, choreografów i tancerzy (w tym absolwentów naszego liceum). Wszyscy uczestnicy obozu mogli również skorzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak tyrolka, strzelanie do celu z łuku, kajaki czy gokarty. Ostatniego wieczoru odbył się tradycyjny "chrzest" pierwszoklasistów przygotowany przez uczniów z klas III A i III B. Opiekunami podczas obozu byli Wychowawcy klas taneczno - teatralnych: III B - p. Agnieszka Grajewska-Pabjan, II A - p. Halina Słota- Karpała, II B - p. Marzena Stecuła, I A - p. Adam Krawczyk, I B - p. Mirosław Zając (kierownik obozu) oraz nauczyciele z naszej szkoły - p. Joanna Pilipczuk, p. Małgorzta Gauza, p. Anna Jędrzejczyk i p. Zbigniew Kostuch. Wsparciem pedagogicznym uczestników obozu otoczyła p. Emilia Bubis-Bieda.

more

 27 września 2021 | Janusz Gąsiorek
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05